SAĞLIK PERSONELİ 2017-09-25T14:38:20+03:00

Project Description

SAĞLIK PERSONELİ

Sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

  • İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri
    hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
  • İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından
    yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
  • İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
  • İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

 

İş Güvenliği alanında Türkiye’nin önde gelen şirketi MODEL OSGB ile çalışmaya hemen başlayın.

Hemen Teklif Alın